Bắc Kạn tổng kết 05 năm triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng giai đoạn 2015-2020

Bắc Kạn tổng kết 05 năm triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng giai đoạn 2015-2020

 •   19/12/2020 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 1111

Chiều ngày 08/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 05 năm triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020.

200720 Khoi phuc thiet bi luu khoa

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ trực tiếp thực hiện dịch vụ khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật

 •   04/08/2020 03:25:00 AM
 •   Đã xem: 960

Theo phân cấp của Ban Cơ yếu Chính phủ, từ ngày 02/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ trực tiếp thực hiện dịch vụ khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật cho các thuê bao chứng thư số chuyên dùng tại các cơ quan khối đoàn thể, chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Bắc Kạn ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

 •   04/12/2018 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 2167

Với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, việc ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước đã được tỉnh Bắc Kạn triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy cho các giao dịch điện tử phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của các cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh

TT41

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

 •   11/01/2018 02:43:00 AM
 •   Đã xem: 2353

Ngày 19/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (Thông tư 41). Đây là một trong những văn bản liên quan đến việc sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử được đang được các cơ quan, đơn vị chờ đợi.

Sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước

Sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước

 •   21/09/2017 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 3801

Ngày 28/08/2017, Ban cơ yếu Chính phủ đã có Công văn số 254/BCY-CTSBMTT về việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Theo đó, từ thời điểm này, các đơn vị có thể sử dụng chứng thư số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để tham gia các dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Cuong cks2

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chứng thư số chuyên dùng

 •   21/09/2017 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 2035

Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017. Từ ngày 06-14/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 09 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chứng thư số chuyên dùng đợt 4.

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng

 •   10/02/2017 01:51:00 AM
 •   Đã xem: 3820

Ngày 22/12/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn có Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

NQH 8246

Thủ tướng: Phải xử lý công việc qua mạng

 •   19/11/2016 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 2396

(Chinhphu.vn) - Nhận định một trong những nguyên nhân chậm trễ của các bộ chính là ở cấp chuyên viên, cấp vụ và có tình trạng phải gặp người đề xuất mới xử lý công việc, Thủ tướng yêu cầu “phải xử lý qua mạng”.

Tổng cục Thuế đẩy mạnh triển khai Nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế đẩy mạnh triển khai Nộp thuế điện tử

 •   16/11/2016 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 1494

Ngày 28/4/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016- 2017, định hướng đến năm 2020. Một trong các nhiệm vụ đưa ra là đảm bảo 95% doanh nghiệp thực hiện khai, nộp và hoàn thuế điện tử.

Đề xuất áp dung chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử toàn quốc

Đề xuất áp dung chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử toàn quốc

 •   16/11/2016 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 2559

Bộ TT&TT vừa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất áp dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử trong cả nước; đồng thời quy định cụ thể danh mục các văn bản phải ký số gửi trên mạng, không gửi văn bản giấy.

IMG 3874A

Hiệu quả khi sử dụng chữ ký số

 •   16/11/2016 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 2110

Cùng với quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu của các cơ quan nhà nước, việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch trong cải cách hành chính, phát triển Chính quyền điện tử.

Hội thảo Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng xây dựng chính quyền điện tử trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn

Hội thảo Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng xây dựng chính quyền điện tử trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn

 •   01/11/2016 03:38:00 AM
 •   Đã xem: 1589

Thực hiện kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 30/11/2015, UBND tỉnh tổ chức hội thảo Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng xây dựng chính quyền điện tử trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn.

Sử dụng chứng thư số chuyên dùng do Ban cơ yếu cấp trong kê khai thuế và BHXH điện tử

Sử dụng chứng thư số chuyên dùng do Ban cơ yếu cấp trong kê khai thuế và BHXH điện tử

 •   21/10/2016 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 2055

Thời gian vừa qua Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp với Cục CNTT/Tổng Cục Thuế/Bộ Tài chính và Trung tâm CNTT/Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng giải pháp nâng cấp các ứng dụng và thống nhất các nội dung liên quan.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Bắc Kạn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn Chữ ký số đợt 3 năm 2016

 •   21/10/2016 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 1219

Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, ngày 23/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số đợt 3 cho các tổ chức, cá nhân được cấp chữ ký số chuyên dùng năm 2016.

01 Chu ky so

Giao dịch Ngân hàng trực tuyến có giá trị cao phải dùng chữ ký số

 •   04/04/2016 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 1608

Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ 01/03/2016 các giao dịch ngân hàng trực tuyến từ 300 triệu đồng phải được xác thực bằng sinh trắc học hoặc chữ ký số.

Thông báo v/v gia hạn nộp tờ khai Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính qua mạng kỳ kê khai năm 2015

Thông báo v/v gia hạn nộp tờ khai Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính qua mạng kỳ kê khai năm 2015

 •   04/04/2016 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 1480

Tháng 03/2016, Người nộp thuế thực hiện khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Báo cáo tài chính,... với số lượng hồ sơ khai thuế rất lớn. Để phân tải hệ thống, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng 03 ngày làm việc (đến hết ngày 04/04/2016) đối với các tờ khai Quyết toán, Báo cáo tài chính kỳ kê khai năm 2015.

Đến 31/3/2016, 90% đơn vị sử dụng lao động phải tham gia BHXH điện tử

Đến 31/3/2016, 90% đơn vị sử dụng lao động phải tham gia BHXH điện tử

 •   04/04/2016 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 1527

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đến hết ngày 5/1/2016, mới chỉ có 41/63 BHXH tỉnh, thành phố triển khai phần mềm Giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0 với số lượng đơn vị giao dịch còn thấp, không đạt mục tiêu đặt ra.

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay519
 • Tháng hiện tại8,638
 • Tổng lượt truy cập6,072,694
Đăng nhập
ca gov vn
 
chu ky so vnpt ca
 
chu ky so fpt ca png
 
chu ky so viettel
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây